CENNIK

Noc­leg:

1. Pokoje nr 3 i 4: 40 zł od osoby.
2. pokoje nr 1 i 2: 45 zł od osoby.

Miesz­ka­nie: 180 zł

Wy­ży­wie­nie (ce­na za oso­bę):

  • śnia­da­nie: 18 zł
  • obiad: 30 zł

nr kon­ta ban­ko­we­go : 30 9588 0004 3900 9784 3000 0010